POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 2
Projekt Grada Šibenika kojeg sufinancira Europska Unija sredstvima europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014 - 2020.

CILJ PROJEKTA ''POMOĆNICI U NASTAVI'':

Cilj projekta ''Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2'' je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno - obrazovni sustav kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi. Projektom ''Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2'', Grad Šibenik nastoji unaprijediti, potaknuti i povećati uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u sustav obrazovanja u svojim mjestima prebivališta, uključujući ih u primjerene programe školovanja uz potporu kvalitetnih i osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

Pomoćnici u nastavi

UČENIK S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Učenik s teškoćama u razvoju je učenik čije sposobnosti u međudjelovanju s čimbenicima iz okoline ograničavaju njegovo puno, učinkovito i ravnopravno sudjelovanje u odgojno – obrazovnom procesu s ostalim učenicima.

TRAJANJE PROJEKTA:

31.07.2017. - 30.07.2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

5.073.801,60 kn

KORISNIK:

Grad Šibenik

Više o strukturnim fondovima saznajte na: www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu saznajte na: www.esf.hr/operativni-program/

40

UČENIKA

U Projekt ''Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2'' uključeno je 40 učenika na području grada Šibenika

7

PATRNERA

7 Osnovnih škola na području grada Šibenika sudjeluje u projektu ''Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju''

NOVOSTI

GRAD ŠIBENIK

Grb grada Šibenika
Lenta na kojoj su prikazani Europski investicijski i strukturni fondovi

©All rights reserved Grad Šibenik 2018. Created with love by Hoopla Komunikacije