NOVOSTI

21.8.2018. Grad Šibenik je proveo javni natječaj i angažirao 33 pomoćni-ka/ce u nastavi koji će pružati podršku za 33 učenika

21.8.2018. Grad Šibenik je proveo javni natječaj i angažirao 33 pomoćni-ka/ce u nastavi koji će pružati podršku za 33 učenika s teškoćama u razvoju  u osnovnim školama  na području grada Šibenika kroz projekt “Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2” u školskoj godini 2018/2019.

GRAD ŠIBENIK

Grb grada Šibenika
Lenta na kojoj su prikazani Europski investicijski i strukturni fondovi

©All rights reserved Grad Šibenik 2018. Created with love by Hoopla Komunikacije