KONTAKT

GRAD ŠIBENIK

ADRESA: Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 22000 Šibenik

TELEFON: 022/431-000

FAX: 022/431-099

MAIL: mate.petrovic@sibenik.hr

GRAD ŠIBENIK

Grb grada Šibenika
Lenta na kojoj su prikazani Europski investicijski i strukturni fondovi

©All rights reserved Grad Šibenik 2018. Created with love by Hoopla Komunikacije