NOVOSTI

Za novu školsku godinu 2018/2019. prihvatljiva je podrška pomoćnika u nastavi za 33 učenika

Za novu školsku godinu 2018/2019. prihvatljiva je podrška pomoćnika u nastavi za 33 učenika s teškoćama u razvoju kroz projekt “Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2” sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

GRAD ŠIBENIK

Grb grada Šibenika
Lenta na kojoj su prikazani Europski investicijski i strukturni fondovi

©All rights reserved Grad Šibenik 2018. Created with love by Hoopla Komunikacije