NOVOSTI

Školska godina 2020./2021.

Od početka školske godine 2020./2021. kroz projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2“  podršku za 22 učeni-ca/ka s teškoćama pruža 21 pomoćni-ca/k u nastavi i jedna stručna komunikacijska posrednica.

Kroz projekte udruga sredstvima iz državnog proračuna se dodatno financira 13 pomoćni-ca/ka u nastavi za 13 učeni-ka/ca koji pohađaju nastavu u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Šibenik.

GRAD ŠIBENIK

©All rights reserved Grad Šibenik 2018. Created with love by Hoopla Komunikacije